დახმარება

Cookie პოლიტიკა

 

ჩვენი ვებგვერდის მოხმარებით თქვენ მკაფიოდ და ცალსახად აცხადებთ თანხმობას კომპანიის მიერ დამუშავდეს თქვენი პერსონალური მონაცემები cookie ტექნოლოგიით. ჩვენი ვებგვერდის გამოყენების დაწყებამდე, ჩვენ უნდა მივიღოთ თქვენგან თანხმობა cookie  ფაილების გამოყენების შესახებ. თქვენს მიერ ვებგვერდის გამოყენების გაგრძელება მიიჩნევა თანხმობად cookie ფაილების გამოყენებასთან დაკავშირებით.


cookie არის მცირე ზომის მონაცემი, რომელიც იგზავნება ვებგვერდის სერვერიდან თქვენს პერსონალურ კომპიუტერზე, მობილურ ტელეფონზე ან სხვა სახის ელექტრონულ მოწყობილობაზე და ინახება ამ მოწყობილობის მყარ დისკზე. იგი აუცილებელია ვებგვერდის საბაზისო ფუნქციების მუშაობისთვის, ვებგვერძე ნავიგაციისთვის და მისი უსაფრთხო მოხმარებისთვის. ,,cookie" ფაილების მთავარი დანიშნულება არის ვებგვერძე თქვენს მიერ გაკეთებული არჩევანის დამახსოვრება, რაც შსაძლებელობას გაძლევთ ვებგვერძე შემდგომი ვიზიტებისას, ყოველ ჯერზე ხელახლა არ მოგიწიოთ არჩევანის გაკეთება. შესაბამისად, ჩვენი ვებგვერდის მიერ cookie ფაილების გამოყენების მიზანს წარმოადგენს მხოლოდ და მხოლოდ მომსახურების გაუმჯობესება და ონლაინშოპინგის თქვენთვის გამარტივება.

ჩვენი ვებგვერდი არ იყენებს ანალიტიკური ხასიათის cookie ფაილებს თქვენს შესახებ პირადი ინფორმაციის შეგროვების მიზნით. თუმცა,  გარკვეული დამუშავებული ინფორმაცია შეიძლება იყოს პირადი მონაცემი. მოგროვებული მონაცემები არ გადაეცემა მესამე პირებს, გარდა ჩვენი  კონფიდენციალურობის პოლიტიკით განსაზღვრული შემთხვევებისა.


თუ გსურთ, შეზღუდოთ ,cookie ფაილები ან დაბლოკოთ ისინი ჩვენს ვებგვერდზე, შეგიძლიათ თქვენი ბრაუზერის პარამეტრების შეცვლა.  გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ ჩვენს მიერ შემოთავაზებული ზოგიერთი სერვისი არ იფუნქციონირებს თუ დაბლოკავთ ან წაშლით cookie ფაილებს.


თქვენ შესაძლებლობა გაქვთ წაშალოთ cookie ფაილები თქვენს ელექტრონულ მოწყობილობაში არსებული ვებრაუზერის პარამეტრებიდან და ვებ-გვერძე ვიზიტისას ხელახლა მოხდება cookie პოლიტიკაზე თანხმობის მოთხოვნა.


ვებგვერდით სარგებლობიასა თქვენ საშუალება გაქვთ დაეთანხმოთ cookies თანხმობის ღილაკზე დაჭერით. იმ შემთხვევაში თუ არ  დაეთანხმებით cookie  პოლიტიკას და გააგრძელებთ ვებგვერდით სარგებლობას, აღნიშნული ქმედება ჩაითვლება cookie  პოლიტიკაზე თქვენ თანხმობად.