დახმარება

მიწოდების პირობები

მ ი წ ო დ ე ბ ა

 

  • შპს ,,ომეგა’’ (სავარო ნიშნით ,,მეგატექნიკა’’) გთავაზობთ უფასო მიწოდების სერვისს შემდეგი ქალაქების: თბილისის, რუსთავის, ქუთაისისა და ბათუმის მასშტაბით. ხსენებულ ქალაქებში მიწოდების ვადა განისაზღვრება 2-16 სამუშაო დღით. უფასო მიწოდება არ ვრცელდება 50 ლარს ქვემოთ ღირებულების მქონე პროდუქტებზე.

 

  • რეგიონებშიმიწოდება,  ასევე, იმ შემთხვევებში, როცა ნივთი რეგიონიდან მომხმარებელს ზემოაღნიშნულ რომელიმე ქალაქში მიეწოდება, მიწოდების ვადა  განისაზღვრება 5-21 სამუშაო დღე.

 

  • რეგიონებშიმიწოდება,  ასევე, იმ შემთხვევბში, როცა ნივთი რეგიონიდან მომხმარებელს ზემოაღნიშნულ რომელიმე ქალაქში მიეწოდება, მოქმედებს გადაზიდვის ბაზარზე არსებული ტარიფები. ტრანსპორტირების საფასური დამოკიდებულია რეგიონზე, ნივთის წონასა და მოცულობაზე. მიწოდების  ღირებულებას ვებგვერდი გადახდამდე დაგიანგარიშებთ.

 

  • თუ კომპანიამ ვერ უზრუნველყო ზემოაღნიშნულ ვადაში საქონლის მოწოდება, მომხმარებელი უფლებამოსილია განისაზღვროს კომპანიას მიწოდების დამატებითი გონივრული ვადა და ამ ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდგომ უარი თქვას ხელშეკრულულებაზე.

 

  • კომპანია მომხარებელს მიაწვდის ნივთს იმ მისამართზე, რომელსაც მომხარებელი შეკვეთის განხორციელების დროს მიუთითებს

 

  • მომხარებლის მიზეზით (არ პასუხობს ტელეფონს, არ იმყოფება მიწოდების მისამართზე და ა.შ.) დაგვიანებული მიწოდების შემთხვევაში კომპანია არ გაუუქმებს მომხარებელს შეკვეთას და არ აუნაზღაურებს მიტანის საფასურს. ამ შემთხვევაში ნივთი განთავსდება მომხარებელის მისამართან კომპანიის ყველაზე ახლოს მდებარე ფილიალის მისამართზე ან შესაბამის საწყობში, რომლის ტრანსპორტირების (ადგილზე წაღების) ხარჯი მომხარებელმა თავად უნდა გასწიოს.

 

  • არასრული საკონტაქტო ინფორმაციის, არაზუსტი მისამართის და მიწოდების ინსტრუქციების არარსებობის შემთხვევაში, ნივთის მიწოდების შეფერხებაზე/შეუსრულებლობაზე პასუხისმგებლობა ეკისრება მომხმარებელს. ასეთ შემთხვევაში შეკვეთილი ნივთის მიწოდება შესაძლებელია დაზუსტებულ მისამართზე განხორციელდეს განმეორებით, თუ მომხარებლეი ადგილზე ნივთის მიტანისას, დამატებით გადაიხდის მიტანის საფასურს.

 

  • ნივთის მიწოდების დროს ადგილზე უზრუნველყოფილი უნდა  იყოს ადეკვატური პირობები, (მათ შორის: ნივთის ლიფტით ზედა სართულებზე გადასაადგილებლად) და ხელმისაწვდომი იყოს ნივთის უსაფრთხოდ მიწოდება. კომპანია პასუხს არ აგებს ნებისმიერ დაზიანებაზე, ღირებულებაზე ან ხარჯზე, რომელიც შესაძლოა გაჩნდეს იმ შემთხვევაში, თუ მომხარებელი  ვერ უზრუნველყოფს მიტანის ადგილზე მისასვლელად საჭირო შესაბამის პირობებს.

 

  • მომხმარებელი უფლებამოსილია არ ისარგებლოს მიტანის სერვისით და თავად გაიტანოს შეძენილი ნივთი კომპანიის რომელიმე ფილიალიდან ან საწყობიდან.

 

  • შეძენილი ნივთის მონტაჟის ღირებულებას გადაიხდის მომხმარებელი.