დახმარება

მიწოდების პირობები

ნივთის მიწოდება

 

 

  • კომპანია გთავაზობთ უფასო მიწოდების სერვისს შემდეგი ქალაქების - თბილისის, რუსთავის, ქუთაისისა და ბათუმის მასშტაბით. ხსენებულ ქალაქებში მიწოდების ვადა განისაზღვრება  1-5 სამუშაო დღით.

 

  • რეგიონებში მიწოდება, ასევე, იმ შემთხვევებში, როცა ნივთი რეგიონიდან მომხმარებელს ზემოაღნიშნულ რომელიმე ქალაქში მიეწოდება, მიწოდების ვადა  განისაზღვრება 5-14 სამუშაო დღით. მიწოდების ფასის შესახებ მომხმარებელს ეცნობება შეკვეთის განთავსებამდე.

 

  • თუ კომპანიამ ვერ უზრუნველყო ზემოაღნიშნულ ვადაში საქონლის მოწოდება, მომხმარებელი უფლებამოსილია განუსაზღვროს კომპანიას მიწოდების დამატებითი გონივრული ვადა და ამ ვადის უშედეგოდ გასვლის შემდგომ უარი თქვას ხელშეკრულებაზე.

 

  • კომპანია მომხმარებელს მიაწვდის ნივთს იმ მისამართზე, რომელსაც მომხმარებელი შეკვეთის განხორციელების დროს მიუთითებს.

 

  • შეკვეთის მიწოდებამდე მინიმუმ 1 საათით ადრე, მოვაჭრე ვალდებულია, სატელეფონო ზარის საშუალებით მომხმარებელს აცნობოს მიწოდების დრო.

 

  • მომხმარებლის მიზეზით (არ პასუხობს ტელეფონს, არ იმყოფება მიწოდების მისამართზე, არაზუსტი მისამართის მითითება და ა.შ.) მიწოდების შეუძლებლობის შემთხვევაში, კომპანია ნივთს განათავსებს მომხმარებელის მისამართთან კომპანიის ყველაზე ახლოს მდებარე ფილიალში ან შესაბამის საწყობში, რომლის ტრანსპორტირების (ადგილზე წაღების) ხარჯი მომხმარებელმა თავად უნდა გასწიოს. შესაძლებელია, მოვაჭრის მიერ ნივთის მიწოდება განხორციელდეს განმეორებით, თუ მომხმარებელი ადგილზე ნივთის მიტანისას, დამატებით გადაიხდის მიტანის საფასურს.

 

  • მომხმარებელი უფლებამოსილია არ ისარგებლოს მიტანის სერვისით და თავად გაიტანოს შეძენილი ნივთი კომპანიის რომელიმე ფილიალიდან ან საწყობიდან.

 

  • შეძენილი ნივთის მონტაჟის ღირებულება ფასიანია და გადაიხდის მომხმარებელი.